A bántalmazás nem ott kezdődik, hogy megütöm a másikat. Az már szélsőséges megnyilvánulása a bántalmazásnak.

Ott kezdődik, hogy ellenkező a szándékom azzal, hogy megengedjem a másiknak, hogy az legyen, aki és azt tegye, amit tesz. Az önvédelem természetesen nem bántalmazás. És furának tűnhet, de néha a ba.meg és a „mindjártnekedugrok” gyilkos energiája sem az. Pl. ha olyan szándékból hozom elő, ami a bántalmazás megszűntetésére irányul, ami többet teremt minden résztvevőnek, ami hozzásegít a felismerésekhez, ami teret nyit a békének, a hálának, az örömnek…

Szükséges megálljt parancsolni a bántalmazásnak.

 

Amiről írni szeretnék, azt a fajta bántalmazást nehéz felismerni. Főleg annak, akivel teszik.

Én sem vettem észre.

Pl. azért, mert gyerekkorban bevesszük, hogy az élet része, hogy hozzá tartozik az emberi kapcsolatokhoz a kritizálás, a megfélemlítés, az elbizonytalanítás, a másik magam elé helyezésének kötelessége, a jogaim megsértésének bármilyen formája,… Megtanulom, hogy szabad engem bántani. És megengedem.

Jellemzően a párkapcsolatokban, a szülő-gyerek-kapcsolatokban, az iskolai és a munkahelyi függőségi viszonyokban jelenik meg. Ilyenkor az egyik fél uralkodik a másikon, manipulálja, kontrollálja, hogy az legyen, amit a bántó fél elképzel, ami a terveivel megegyezik. Mindenféle eszközzel. Szélsőséges esetben (pl. nárcisztikus személyiség vagy pszichopata esetén) gázlángozássá fajulhat a bántalmazás. Ez a kifejezés a Gázláng(1944.) c. thrillerből ered, ahol a férfi szinte őrületbe kergeti menyasszonyát, aki saját elméje épségét kérdőjelezi meg.

Mik a gázlángozás jellemzői?

Minden olyan eszköz, amely az áldozat érzelmi bántalmazását, manipulációját, kontrollálását célozza meg. Ilyenkor az önmagáról alkotott képe, az önmagába vetett hite, az emlékeinek megbízhatósága kerül célpontba. A bántalmazó gyakran maga hozza létre azokat a helyzeteket, amelyeket később a másik ellen fordíthat. Tesz egy sértő megjegyzést, megígér vagy tesz valamit, amit utána -nem ritkán nyilvánosan is- egyszerűen letagad vagy más módon érvénytelenít.

A cél az, hogy az áldozat saját megélésében elbizonytalanodva, emlékeiben kételkedve végül a bántalmazó valóságát fogadja el sajátjának és így engedje uralkodni a másikat. A módszer az áldozat valóságérzékelésének érvénytelenítése, érzései jogosságának tagadása, a múlt meghamisítása. Az áldozat végül teljesen elveszítheti hitét abban, hogy megélései valósak, hogy emlékei megtörtént események nyomai, hogy érzéseinek létjogosultsága van.

A gázlángozás eszközeit használja valaki, ha

  • a másikat folyamatosan emlékezteti a hibáira
  • gyakran elbizonytalanítja a másikat
  • meggyőzi a másikat arról, hogy semmi nem elég jó, amit csinál
  • sohasem ismeri el a hibáit, a kritikákra agresszívan reagál
  • gyakran magyaráz, bizonygat
  • a bántalmazás ellenére az áldozat a bántalmazónak akar megfelelni
  • az áldozat próbálja felmenteni a bántó felet, titkolja a bántalmazást
  • az áldozat úgy érzi, elakadt az életben

(forrás: divany.hu)

Hatalmas döbbenet, amikor felismerésre kerül mindez.

Az meg talán még nagyobb, amikor rájövök, hogy én magam engedtem ezt. Hogy bántsanak. Én választottam.

A megoldás ugyanez: választhatom, hogy benne maradok a bántalmazásba, vagy nem.

Benne maradni komfortzóna: ismerős, kiszámítható, szar helyzet. Önmagamnak hátat fordítva alárendelem magam a gázlángozó hatalmának.

Kilépni,… az valami új. Félelmetes.

A félelem akadályoz meg abban, hogy új lehetőségeket nyissak meg a magam számára, új képességeket fedezzek fel, fejlesszek ki magamban, új, számomra kedvezőbb helyzetet teremtsek.

Ha kilépek, számíthatok támadásokra a gázlángozó részéről, az eszközök fokozott használatára, újak alkalmazására. Akár egy egész toborzott, manipulált hadsereget is csatasorba állíthat ellenem. Szükség lehet segítségre ennek a leállításához.

Első lépésként Önmagam felépítését érdemes fókuszba helyezni. Megtalálni azt az intim kapcsolatot magammal, amelyben tudom, hogy velem minden rendben, nem vagyok hibás. A szándékaim tiszták, értékes vagyok, bízom magamban, az erőmben, tisztelem magam és kedves vagyok magammal.

Ha szükséges, kiengedem azt a meglepő erőt, korábban nem alkalmazott határozottságot és egyértelmű, akár durva megnyilvánulást, amely tudtára adja a bántalmazónak, hogy az áldozata szerepét a továbbiakban nem veszem magamra.

 

A bántalmazás minden formája mérgező a világ számára. Ha megengedem, hogy bárki korlátozza, hogy az az örömteli, könnyed, ragyogó Önmagam legyek, aki valójában vagyok, akkor hozzájárulok ehhez a mérgezéshez.

A tápláló, teremtő kapcsolatoknak van értelme.

Olyan kapcsolódásoknak, ahol mindkét fél több lesz a találkozás által, ahol mindkét fél számára építő, békét, örömöt, hálát teremtő az együttlét és a kommunikáció.

Ezt is választhatom.

Szabadon.

Pin It on Pinterest